Ta naše vysněná kanalizace

Pokusil jsem se shrnout veškeré pro mne dostupné informace ohledně kanalizace a její realizace v Řeporyjích. Nejspíš jsem totálně neinformován a nějaký datamining jde mimo mne. Protože optimisticky to nevypadá. Jste na tom lépe?

Fakta:

Vstup d EU z hlediska ochrany životního prostředí: Česká Republika se vstupem do EU zavázala splnit požadavek snížit znečištění vod dusičnany, dusitany, fosforem a postavit chybějící kanalizace a čistírny odpadních vod v obcích nad 2000 obyvatel v prodloužené lhůtě do r. 2010.

Toto je informace z roku 2003. Pokud došlo za poslední tři roky k nějaké změně, budu rád, když mne někdo informuje.

Poznámka autora: V případě, že uvedená podmínka nebude dodržena hrozí ČR od EU finanční pokuty a sankce.

Kapitálové výdaje Hlavního Města Prahy (rozpočet na rok 2006)

3090 – TV Řeporyje (14.9.2006)
Historické nedostatky ve výstavbě technické vybavenosti v této MČ jsou značné a jejich odstranění do roku 2015 si vyžaduje podstatně vyšší rozpočet než dosud a to počínaje již rokem 2006. Z celkového rozsahu bude v roce 2005 zrealizováno pouze cca 20%. Ukončena je etapa 0001 – Kanalizace Řeporyje, 0002 – K Třebonicům, 0004 – Šachta 2a, 1.část etapy 0005 – Kanalizace I, 1.část etapy 0006 – Komunikace I a 0008 – Kanalizace II. V roce 2006 bude dokončena etapa 0005 – její 2.část a 1.část etapy 0007 – IS Zadní Kopanina a zahájena bude 2. část etapy 0006 a etapa 0009 – Kanalizace III.

Výňatek z zápisu ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Řeporyje ze dne 27.11.2006:

Starosta informoval o výběrovém řízení na kanalizaci – realizace v roce 2007 – ulice Folmavská a Lubenecká.
Poznámka autora: Celková délka stoky A je 143,65 m, stoky A1 134,60m a stoky A1a 11,20 m.
mapa Kanalizace rok 2007

Tuto raženou část povede firma Čermák a Hrachovec. Původně byla plánovaná částka 50mil Kč na kanalizace v této lokalitě byla v současné době zredukována na cca 25mil Kč. Z této skutečnosti vyplývá že bude provedena pouze uvedená ražená část. Bude prověřeno vhodné umístění kanalizačních vpustí na těchto komunikacích. Současně bude vyvoláno jednání na MHMP (Magistrát Hlavního Města Prahy) ohledně závazného harmonogramu výstavby a pro-financováni kanalizace v Řeporyjích.

Konec faktů.

V rozpočtu MHMP pro rok 2007 jsem bohužel nenalezl žádnou položka která se týká výstavby kanalizace v Řeporyjích. Něco tam být musí, ale asi schované v celkové částce.

Můj osobní závěr

Celá situace s kanalizací na mne působí dost tragickým dojmem. Hlavní město Praha se v roce 2006 usneslo, že je potřeba výdaje zvýšit aby byla kanalizace hotová do roku 2015. Což je 5 let po termínu, ke kterému jsme se zavázali vstupem do EU. Nikde jsem nenalezl informace, zda byl termínu na základě nějaké výjimky posunut. Podle všeho také zůstalo jen u toho usnesení.

Informace ze zasedání ZMČ Praha Řeporyje na mne působí následovně:

Pro rok 2007 byla vyčleněna na budováni kanalizace částka 50mil. Ta byla následně z neznámých důvodů (nikde není řečeno proč?) zredukována o 50% na 25mil. Kč. T této částky se vybuduje část kanalizace ve dvou relativně krátkých ulicích viz mapka.

Proboha! Tímto tempem nebude kanalizace hotová ani do roku 2040 a to myslím vážně. Když se podíváme kde je již kanalizace hotová a kolik ulic zbývá. 25mil. Kč je naprosto směšná částka, stejně tak 50mil. Kč. pokud jde o budování kanalizace. To nelze získat dotaci z EU? Jsem přesvědčen, že lze.

Na kolik etap jsou vlastně rozdělené Řeporyje? Z uvedených materiálů, tak jak jsou etapy číslované mě vstávají vlasy hrůzou na hlavě. Etapa 000X – to znamená že můžeme mít 9999 etap? To snad NE!

Stěhovali jsme se do Řeporyjí s tím, že kanalizace bude do pár let (cca 5-7) protože máme vůči EU nějaké závazky. Hlavní město ČR snad má dostatek fin. prostředků aby je splnila, navíc by byla ostuda, kdyby stanovený požadavek EU nesplnilo zrovna hlavní město. To by se ale nesmělo jednat o ČR. Tady je to asi všem jedno a pokud kterou od EU za nesplnění případně dostaneme stejně zaplatíme z daní. Takže co se stresovat.

Naděje umírá poslední

Určitě je vše úplně jinak a já jen nejsem dostatečně informován. Rád se poučím. Může mi někdo dodat přehledný plán? Která etapa se týká kterých ulic. Mapka by neuškodila. V jakých letech budou jednotlivé etapy realizovány? Jaký je požadovaný a skutečný rozpočet na jednotlivé roky? Věnovat jedno Řeporyjské Echo této problematice by za to stálo. Nebo mi prostě napište na info(zavináč)reporyje(tecka)com a vyveďte mne prosím z omylu.

Napsat komentář