Rozpočet na rok 2007 – Praha Řeporyje

Pátého prosince byl zveřejněn na webových stánkách městské částí Praha Řeporyje (prahareporyje.cz) rozpočet na rok 2007. Zajímá vás jak hodlá nové zastupistelstvo hospodařit v následujícím roce?

Níže naleznete zmíněná data pěkně na jedné stránce a snad i přehledná. Já osobně z rozpočtu příliš moudrý nejsem. Například výdaje na budování kanalizace jsem tam nenašel vůbec. Data budu nějaký čas analyzovat a pokusím se z nich udělat nějaké grafy a závěry.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Daňové příjmy ( v tis. Kč)

Hrací
přístroje
500 500 500 400 476 230 380
Ověřování
listin
300 325 325 290 330 335 300
Rybářské
lístky
4 4 4 4 5 6 8
Škodliviny v
ovzduší
10 15 16 14 7 1 11
MP ze psů 50 55 55 80 85 5 65
MP rekreační
pobyt
25 15 10 10 25 30 35
MP veřejné
prostranství
150 300 42 210 50 50 80
MP ze
vstupného
1 2 0 0 5 5 5
MP z
ubytovacích kapacit
150 160 150 300 310 320 400
MP z hracích
přístrojů
260 290 280 230 230 240 240
Daň z
nemovitosti
2100 2100 2400 2500 2700 2750 2750
MP přihlášení
obyvatel
5 5 5 5 3 4 4
Celkem daňové
příjmy
3555 3771 3787 4043 4226 3976 4278

Nedaňové
příjmy ( v tis. Kč)

příspěvěk na
provoz MŠ
0 0 0 0 0 0 0
Stravné ŠJ MŠ 0 0 0 0 0 0 0
Úhrada z
dobývacího prostoru
650 750 780 1850 2100 2100 1000
Pohřebnictví 100 90 80 30 30 31 33
Knihovna a
kult.středisko
2 25 20 5 5 5 5
nekapitálové
příspěvky -náhrady aut.
50 150 135 70 70 100 130
příjmy z
úroků na BÚ
50 50 70 80 50 30 70
příjmy z
úroků na FRR
50 50 80 100 80 20 15
neinvestiční
dary
15 30 20 20 10 10 10
příjmy hasiči 50 80 50 55 60 60 100
přestupky-
sankční platby
5 5 5 5 5 5 5
příspěvěk na
školu – spádovost
150 150 120 300 200 200 200
příspěvek na
školku- spádovost
0 50 30 100 80 70 40
voda Zadní
Kopanina
20 40 35 35 40 40 45
úklid
zastávek
0 40 40 40 40 42 42
příjmy z
prodeje knih
0 12 12 7 5 2 1
nahodilé
příjmy
20 15 20 15 15 15 5
převod z
hospodářské činnosti
0 30 120 60 20 50 0
příjmy z
prodeje trik a nášivky
    11 5 2 1 1
Celkové
nedaňové příjmy
1162 1567 1628 2777 2812 2781 1702

Dotace ( v tis. Kč)

Neinvestiční
dotace ze SR
399 286 296 379 370 379 396
Neinvestiční
dotace z MHMP
4819 4578 4578 4868 5029 6002 7091
Převod ze
sociálního fondu
50 55 65 8 10 10 143
dotace na
mzdy
0 0 0 0 0 0 0
převod z FRR
– komise
80 80 80 0 60 60 60
Celkem
přijaté dotace
5348 4999 5019 5255 5469 6451 7690
Souhrn příjmů 10090 10 359 10455 12087 12547 13248 13670
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Neinvestiční
výdaje ( v tis. Kč)

Doprava 1356 1230 1250 2082 2300 2576 2360
Vodní
hospodářství
100 165 90 140 130 150 160
Mateřská
škola + šk. jídelna MŠ
500 550 565 600 600 650 660
Základní
škola + školní jídelna ZŠ
2460 2620 2670 2860 2860 2750 2800
Knihovna 87 220 213 230 261 260 285
Kronikář 7 7 8 8 8 8 8
Tisk Echa 150 130 150 180 190 190 200
Sbor 20 20 20 15 21 22 24
Pohřebnictví 246 150 250 90 100 120 150
Komunální
odpad
160 120 100 150 120 120 120
Komunální služby 41 42 43 65 70 75 80
Veřejná zeleň 102 109 100 170 235 350 450
Dávky
sociální výpomoci
40 25 25 25 20 50 20
Místní
hasičský sbor
350 380 400 410 420 420 425
Místní
zastupitelské orgány
506 506 506 592 610 730 775
Převod z
FRR-výbory, komise
80 80 80 0 60 60 60
Sociální fond             143
Činnost
místní správy
3555 3855 3785 4260 4332 4502 4650
Pojištění
budov,strojů
            100
Grant 130 150 200 210 210 215 220
5474 5794 5880 6405 6657 7122 7710
Celkem výdaje 10 090 10359 10455 12087 12547 13248 13670

Zvláštní účet
nájemného ( v tis. Kč)

Bytový fond –
výměny kuchyně
640 500 400 100 100 100 60
Bytový fond –
opravy
300 220 245 1100 2527 1900 893
Nebytové
prostory – úpravy
200 0 200 100 150 200 100
Pozemky –
údržba
150 100 100 100 50 50 50
Tisk reklam 15 10 20 20 20 20 20
Hav. opravy +
výměny
300 130 150 131 150 344 300
Rezerva oprava střechy 230 0 0 0 0 0 0
rezerva
podřezání 109
  400 250 0 0 0 0
mzdové
náklady
    450 515 600 700 726
dům čp. 180
podřezání
    360 400 0 0 0
daň z převodu
nemovitostí
  150 100 35 30 20 0
režijní nákl.
telef.
          100 100
stavební úpravy Stará škola       150 100 650 50
CELKEM 1835 1510 2275 2651 3727 4084 2299
ÚHRNEM 11925 11869 12745 14656 16274 17332 15969
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Mzdy aparátu 1 312 1 420 1 350 1860 1867 1 967 1785
Odvod soc.
pojištění za všechny prac.
554 575 550 557 600 650 700
Zdravotní
pojištěníza všechny prac.
192 195 188 250 252 280 295
Platby za
automaty
300 260 300 300 300 0 270
Knihy,zákony,
pomůcky
25 25 25 25 25 40 40
Neinvestiční
majetek
60 100 150 150 150 150 100
Nákup
materiálu
30 40 45 60 45 60 50
Voda 3 5 5 5 3 6 10
Elektrická
energie
160 120 120 120 110 140 150
Služby –
poštovné
20 20 30 20 20 25 27
Poplatky
radia – telefony
75 90 90 110 100 100 110
Poplatky
peněžním ústavům
9 15 20 20 18 20 20
Právní
služby+ audit+ přest.kom.
80 120 95 90 100 120 130
Školení +
vzdělání
10 20 20 20 20 20 30
Zpracování
dat – údržba
80 80 85 120 120 120 140
Nákup služeb
– popelnice, fekál
200 250 125 140 150 150 150
Opravy a
údržba
400 400 300 300 300 300 200
Programové
vybavení-sí´t
20 50 140 40 80 50 40
Cestovné 2 2 5 3 5 5 1
Pohoštění,věcné
dary
7 8 12 10 12 12 12
Nákup
počítačů
0 0 40 20 30 40 30
Dary
obyvatelstvu
16 10 30 10 25 30 30
Plyn – stará
škola
          30 30
Stolky 0 50 60 30 0 30 0
Účetní
fakturace
            300
Rezerva –
havárie neplán.výd.
          157 0
CELKEM 3
555
3 855 3 785 4260 4332 4 502 4650
Příjmy
na účtu 9021
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

v tis. Kč

Nájem pozemků 670 650 1400 1000 1300 2600 1200
nebyt.prostory 50 55 80 75 70 75 75
věcné břemeno 4 3 40 3 0 60 0
prodej pozemků – staré sml. 500 140 50 0 850 0 0
prodej pozemků – nové sml. 0 60 50 770 720 500 0
garáže –
nájmy
4 4 5 7 7 7 7
nájemné z
bytů
575 588 600 700 700 750 895
reklama 25 10 50 86 70 80 75
dohoda o
vyrovnání
7 0 0 0 0 0 0
nájmy ze
hřbitova
0 0 0 10 10 12 22
Celkem 1835 1510 2275 2651 3727 4084 2299

Napsat komentář