Archiv štítku: zeleň

Souhlas či nesouhlas?

Téměř každý den se rozhoduje, jak budou Řeporyje vypadat v budoucnosti, kolik zde bude obyvatel, zeleně, firem a nebo aut. Souhlas či nesouhlas zastupitelů obce v řízeních ohledně výstavby v Řeporyjích je v některých případech zcela zásadní. Je to zvláště při projednávání změn a úprav územního plánu a při povolování staveb, které jsou v daném místě přípustné pouze výjimečně. Celý příspěvek

Fotoreportáž jako podnět k zamyšlení

Krátký pohled na současný stav centra obce – Příspěvek byl zpracován na základě shromážděných informací a průzkumů pořízených převážně na podzim v roce 2001, při zpracovávání urbanistické studie regenerace veřejného prostoru centra obce Řeporyje. Tento text byl napsán jako seminární práce ze sociální ekologie studenta FA ČVUT Praha Roberta Bretschneidera. Celý příspěvek