Výroba z kovu: Proces a nespočetné možnosti

Co znamená kovovýroba?

V průběhu celé lidské historie představovala výroba z kovu klíčovou roli v technologickém vývoji naší civilizace. Od doby, kdy naši předci objevili, jak tavit a tvarovat kovy, jsme se učili využívat jejich jedinečné vlastnosti k vytváření nástrojů, zbraní, strojů a struktur, které nám pomohly modelovat svět, jak ho známe dnes.

Kovovýroba je široký pojem, který zahrnuje mnoho různých procesů a technik. Zjednodušeně řečeno, kovovýroba je umění a věda výroby výrobků z kovových surovin. Tento proces může zahrnovat řadu kroků, jako je tavení a odlévání, kujení a válcování, CNC obrábění a řezání, svařování a montáž, a nakonec povrchová úprava a dokončování.

Celý příspěvek

Rekonstrukce Ořešské ulice je na dohled

Dne 30.7.2012 vydal stavební odbor Městské části Prahy 13 stavební povolení k rekonstrukci Ořešské ulice.
Stavba by měla dle povolení obsahovat obsahuje:
– stavební úpravy stávající komunikace ulice Ořešská v délce 824,5 m spočívající v provedení nové konstrukce vozovky s živičným krytem a chodníků s autobusovými zastávkami z betonové dlažby. Budou obnoveny vjezdy ke všem stávajícím objektům.
– V navazujícím úseku ulice Ořešská o délce 225 m bude provedena výměna krytu vozovky.
Celý příspěvek

Již za týden se Praha rozezní cyklozvoněním

Příští týden odstartují pelotony cyklistů z osmi městských částí, aby se následně setkaly v prostorách budoucího A-parku, U Ledáren v Braníku v Praze 4. Společná projížďka po pražských cyklostezkách se uskuteční v sobotu 17. září v rámci akce Pražské cyklozvonění, která se letos koná již popáté.
Celý příspěvek

Význam slova Řeporyje

(A. N.), jm. staré osady v okr. smíchovském, pochází ze jména osadníků, jimž se v č. jedn. říkalo Řěporyj, nebo snad Řěporyja, přehl. Řeporyjě, t. ryjec řípy, snad to byla posměšná přezdívka podle stravy jinde méně obvyklé. Je to jméno pomnožné, správně tedy se říká v »Řeporyjích, do Řeporyj, k Řeporyjím nebo k Řeporyjům, za Řeporyjemi«; tvary jednotné (v Řeporyji) a v lidové mluvě tamní zkracované (Řepory, z Řepor, v Řeporech) nejsou spisovné. Řípu rýti (t. dobývati) je rčení známé na př. z Arch. č. 17, 156 (1512) a z Frantových práv 17b (1518).

Více informací zde.

Sochařské studio BUBEC pořádá 5ti-denní výtvarné dílny

Sochařské studio BUBEC v Řeporyjích pořádá 5ti-denní výtvarné dílny pro děti od 8 do 12 let. Děti zažijí dobrodružnou cestu od vlastního 2D návrhu k realizaci nového dopravního prostředku. Workshop se koná v termínu od 29. 8. – 2. 9. 2011 (od 9 do 16 hodin, v zářijové dny jen odpoledne) na adrese Tělovýchovná č.p. 748, Praha 5. Přihlášky posílejte na vdbubec@seznam.cz . Více na www.bubec.cz. Cena: 1500.- Kč

Letní výtvarné dílny – projekt LETÍTKO

Sochařské studio BUBEC pořádá 5ti-denní výtvarné dílny pro děti od 8 do 12 let. Děti zažijí dobrodružnou cestu od vlastního 2D návrhu k realizaci nového dopravního prostředku. Workshop se koná v termínu od 25. – 29. 7. 2011 vždy od 9 do 16 hodin na adrese Tělovýchovná č.p. 748, Praha 5. Přihlášky posílejte na vdbubec@seznam.cz. Více na www.bubec.cz. Cena: 2500.- Kč

Z deníčku Čuníka z ODS Pavla Novotného

V lednovém (2011) Řeporyjském Echu pan Pavel Novotný v článku nazvaném „Z deníčku Čuníka z ODS“ vyjádřil názor na fungování místního zastupitelstva. Na reakce okolí nebylo třeba dlouho čekat. Níže publikuji, bez dovolení, jak článek Pavla Novotného tak i reakce na něj otištěné v únorovém Řeporyjském Echu. Nechť si čtenář udělá názor sám.
Případné chyby v textu mohly být způsobeny jeho převodem do elektronické podoby, nikoli chybou autorů.

Celý příspěvek