Archiv rubriky: Historie

Historie Řeporyj

Historie městské části Praha – Řeporyje

První doložené zmínky o vsi Řeporyje pocházejí z počátku 12. století. Již v raném středověku zde byl postaven románský kostel, ze kterého se dochovala jen západní apsida s o něco mladší věží. Pověst vypravuje, že v Řeporyjích kdysi také stával pod kostelem ženský klášter.

Od svých počátků až do poloviny 19. století měla obec převážně venkovský zemědělský charakter. Na jejím území dodnes nalezneme řadu původních zemědělských usedlostí, barokních statků, zbavených původní funkce. Více či méně architektonicky zachovaných, stále dobře však čitelných ve své půdorysné stopě. Celý příspěvek

Fotoreportáž jako podnět k zamyšlení

Krátký pohled na současný stav centra obce – Příspěvek byl zpracován na základě shromážděných informací a průzkumů pořízených převážně na podzim v roce 2001, při zpracovávání urbanistické studie regenerace veřejného prostoru centra obce Řeporyje. Tento text byl napsán jako seminární práce ze sociální ekologie studenta FA ČVUT Praha Roberta Bretschneidera. Celý příspěvek