Odkazy

Pronájem rodinných domů v městské části Praha Řeporyje

Výpis rodinných domů určených k pronájmu v městské části Praha Řeporyje ze systému sreality.cz

Výpis ze systému: www.sreality.cz

Prodej rodinných domů v městské části Praha Řeporyje

Výpis rodinných domů k prodeji v městské části Praha Řeporyje ze systému sreality.cz.

Výpis ze systému: www.sreality.cz

Pronájem bytů v městské části Praha Řeporyje

Výpis bytů k pronájmu ze systému sreality.cz v Řeporyjích.

Výpis ze systému: www.sreality.cz

Prodej bytů v městské části Praha Řeporyje

Výpis bytů k prodeji v městské části Praha Řeporyje ze systému sreality.cz.

Výpis ze systému: www.sreality.cz

Sdružení dobrovolných hasičů Řeporyje

Před více než 120 lety se dobří a ochotní lidé v naší obci domluvili a založili organizovanou skupinu, kterou nazvali: „Dobrovolní hasičský sbor Řeporyje“. Měla být ku pomoci všem, kdo byli ohroženi živelnými pohromami nebo se ocitli v jiném nebezpečí.

Odkaz na internetové stránky sdružení: http://www.sdhreporyje.info/

Detailní mapa Prahy a územní plán

Hlavní město Praha na svých stránkách nabízí aplikaci obsahující ortofotomapy od roku 1938 až do současnosti, které umožní uživatelům srovnaní jednotlivých období výstavby Prahy. K dispozici je i navigační systém používaný v Informační mapě usnadňující orientaci v příslušných ortofotomapách.

Internetovou prezentace grafické části územního plánu:

Ekologické Sdružení Občanů Stodůlek a Řeporyj

Internetové stránky ekologického sdružení občanů Stodůlek a Řeporyje jehož cílem je ochrana přírody a krajiny. Místní příslušnost sdružení je vymezena katastrálním územním Stodůlky a katastrálním územním Řeporyje, obec Praha.

Internetové stránky sdružení: http://reporyje.xf.cz a nově http://www.praha-reporyje.cz/

Soukromá základní umělecká škola v Řeporyjích

Škola pro radost byla založena v roce 1993 a v roce 1996 byla zařazena MŠMT ČR do sítě škol. Nachází se v Praze 5 – Řeporyjích. Při škole působí dětský pěvecký sbor Petrklíč a přípravný sbor Kuřátka. Během krátké doby se oba sbory vypracovaly nejen mezi nejlepší v republice, ale první místa obhájily i v mezinárodní konkurenci. V roce 2001 sbory natočily 2 CD.

Internetové stránky školy: www.pro-radost.cz

Základní škola – ZŠ Řeporyje

Zaměření ZŠ Řeporyje: OBECNÁ ŠKOLA č. j. 12035/9720 a třídy pro žáky s vývojovými specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, …). Základní škola je samostatným právním subjektem od roku 1993 a je příspěvkovou organizací. Je vzdělávacím zařízením zřízeným obcí.

Internetové stránky školy:www.zs-reporyje.cz

Zahrádkářská osada Českého zahrádkářského svazu Řeporyje II

Internetové stránky zahrádkářské osady v Řeporyjích. bohužel se na nich momentálně (12.7.2006) příliš informací nevyskytuje.

Internetové stránky svazu: www.reporyje.cz

Občanské sdružení BUBEC (sochařské studio)

Sochařské studio Bubec je provozováno stejnojmenným občanským sdružením, které bylo založeno 7. 3. 2000 v Praze 5, Řeporyjích. Řeporyje jsou stará vesnička založená v 11 století, nacházející se na jihozápadním okraji Prahy, v těsném sousedství Prokopského údolí. Jednou z činností Sochařského studia je pronájem prostor vhodných pro výtvarné práce. Studio je provozováno v bývalé skladové hale o rozloze 1200 m 2, vysoké 5 m, která se nachází na pozemku 3000 m2. Hala je vybavena kanceláří, šatnou, sprchou a WC.

Internet: www.bubec.cz