Hnědouhelná teplárna Řeporyje?

Hnědouhelná elektrárnaNový územní plán!! POZOR!!! Již není mnoho času, pokud máte pocit, že byste měli reagovat, lze tak učinit od po 16.11.2009 do čtvrtka 26.11.2009 (další info viz text níže) Důležité upozornění! Vážení spoluobčané, chtěli bychom vás touto cestou informovat o chystaném konceptu územního plánu Hl. města Prahy pro MČ Praha 5 – Řeporyje. Jedná se o areál v oblasti CP-1, kde sídlí firmy SKANSKA, EUROVIA a EFEZ…

  1. Základní návrh – Výstavba multifunkčního recyklačního centra odpadu
  2. Variantní návrh – Výstavba uhelného kogeneračního zdroje (hnědouhelná teplárna)

S těmito návrhy souvisí i vybudování obslužné komunikace z ulice Ořešská navazující na ulici k Třebonicům. Jelikož obě varianty považujeme za zcela nepřijatelné – určitě by došlo k přetvoření rázu krajiny, zvýšení hlučnosti, nemluvě o zhoršení životního prostředí a tím i ke zhoršení životních podmínek obyvatel, vytvořili jsme připomínky k těmto návrhům.Vyzýváme vás tímto, pokud vám není lhostejné, jak bude vypadat vaše okolí v následujících letech a v jakém prostředí budete žít, abyste vyjádřili svůj názor na tuto situaci.

Koncept územního plánu hl. města Prahy je k dispozici na MČ Řeporyje u pana starosty Blažka.Připomínky, které chceme zaslat na magistrát hl. m. Prahy, jsou společně s podpisovými archy k dispozici (vzhledem k časové tísni) od pondělí 16. 11. 2009 do čtvrtka 26. 11. 2009 na České poště v Řeporyjích – Po-Pá, 8:00-18:00, Úřadu MČ Řeporyje (úřední hodiny: po, stř. 8:00 – 11:00, 12:00 – 18:00, út, čt 7:00 – 11:00, 12:00 – 14:30, pá 7:00 – 11:00), Mateřské školce, kadeřnictví v Ořešské ulici a na dalších místech v Řeporyjích.Připomínky se týkají nesouhlasu s multifunkčním recyklačním centrem, s kogeneračním zdrojem energie (uhelná elektrárna), s výstavbou obslužné komunikace k těmto objektům a naopak podpory protihlukových zábran na Pražském okruhu.

Prosím, seznamte se s našimi připomínkami, a pokud s námi sdílíte stejný názor, nezapomeňte připojit svůj podpis ke každé ze čtyř připomínek.

Děkujeme Občané Řeporyj

Zdroj: http://slivenec.zeleni.cz/14574/clanek/hnedouhelna-teplarna-reporyje-/

2 komentáře u „Hnědouhelná teplárna Řeporyje?

Napsat komentář