Z deníčku Čuníka z ODS Pavla Novotného

V lednovém (2011) Řeporyjském Echu pan Pavel Novotný v článku nazvaném “Z deníčku Čuníka z ODS” vyjádřil názor na fungování místního zastupitelstva. Na reakce okolí nebylo třeba dlouho čekat. Níže publikuji, bez dovolení, jak článek Pavla Novotného tak i reakce na něj otištěné v únorovém Řeporyjském Echu. Nechť si čtenář udělá názor sám.
Případné chyby v textu mohly být způsobeny jeho převodem do elektronické podoby, nikoli chybou autorů.

Z deníčku Čuníka z ODS

Milý deníčku, tak jsem byl zvolen zastupitelem v Řeporyjích. A nestačím se divit, čemu jsem vystavena z čeho osočován. Namísto, abych mohl v klidu pracovat pro obec, chodí na mě pokřikovat lúza na schůze a jsem nucen číst, že jsem čuník. Autorce výroku Nikole Hyblové přesto její text z minulého Echa odpouštím. Je mladá, v životě nepřišla ani na zastupitelstvo ani mezi nás do zdejší ODS a její momentální švagrová je dcerou paní starostky.Dost důvodů proto hodit její cinty za hlavu. Co mě ale trápí, jsou názory na legitimní opozici na zdejším úřadě. Na opozici, která je dle mého (ano já vím, zaujatého!) názoru jedinou nadějí Řeporyj na lepší zítřky. Všechno vypuklo po volbách. Zcela v souladu s naším (a místním sněmem ODS schváleným volebním programem) jsme začali vyjednávat o znovuzvolení dosavadního starosty a našeho lídra Franty Blažka. Stali jsme se totiž díky němu druhou nejsilnější stranou v obci.

Aby ne. Franta je sice svéráz, který na nějakou diplomacii příliš nedá, ale stal se jednoznačně nejúspěšnějším starostou v novodobých dějinách obce a lidi to vidí. Mám zakázáno to publikovat, ale za poslední volební období se podařilo (v době hospodářské krize!) Františkovi našetřit na účtech obce patnáct mi¬lionů korun (!), které zajišťovaly obci případné dva roky chodu při úplném zhroucení ekonomických možností magistrátu v době krize. Tyto peníze jsme nedotčené (a bývalo bylo tak jednoduché z nich před volbami část použít na populistické zkrášlování obce a oblbování voličů) předali Nezávislým (by the way (mimo jiné – poznámka Reporyje.com), milý deničku, sázím rubl proti kopějce, že do nich začne do půl roku sahat).

Ti totiž vyhráli volby a utvořili s panem Kuchařem z KDU-ČSL (podle mého názoru proti vůli drtivé části své voličské základy, ale nechci soudit, do čeho nevidím). Protože jsem floutek od Novotných a část místních se na mě (kvůli buržoaznímu původu, vystupování v médiích, příjmení a především mé fyzické kráse) dívá skrz prsty, byl jsem okamžitě osočován, že jsem na pana Kuchaře vyvíjel nátlak. Naposledy bych rád zdůraznil, že s panem Kuchařem jsem hovořil během volebních vyjednávání jednou, telefonicky, poprvé v životě a ve velmi přátelském duchu, což sám potvrdil. Pana Kuchaře, ale nakonec ukecala duchovní vůdkyně Nezávislých paní Plocková a já skončil v opozici. Do té jsme přešli spolu se Zelenými poté, co byla silou, ale zdůrazňuji, že demokraticky utvořenou, zvolena do funkce paní Holovská. Nic proti ní, je to hodná a slušná paní, ale neumím si jí představit jako energickou a všehoschopnou autoritu, kterou budeme v nejbližších dobách hodně potřebovat. Je to nezkušená starostka bez drivu, jak říkáme mi mladí, která pořád kouká, co na její momentální názor říká paní Plocková a nic jiného jí nezajímá. A to je špatně.

Á propos, paní Plocková a vůbec celá současná vládnoucí garnitura. Věř nevěř, milý deníčku, bez jakékoli zášti říkám, že je to průšvih, především kvůli zamýšlené stavbě kogenerační jednotky. Osobně vůbec nemám problém s respektováním autorit nebo lidí s jiným politickým smýšlením a světonázorem, ale já na těch jednáních vlastně ani nesedím s nějakými oponenty, kterých bych si mohl vážit. Nezávislé oficiálně vede paní Starostka, ale veškeré dění u nich určuje paní místostarostka Plocková. Nabírá to až absurdních rozměrů. Zatímco v našem, pětičlenném opozičním bloku hlasujeme podle našeho úsudku a klidně navzájem proti sobě a to dokonce i v rámci stran, Nezávislí vždycky čekají, jak bude hlasovat paní Plocková a to i v naprostých banalitách. Moc by ses, milý deničku smál, kdybys tam byl na poslední schůzi zastupitelstva před Vánocemi. Hlasovali jsme o naprosté kravině, potřebovali jsme společně prohlašovat uzavření účetnictví za rok 2010. Celá agenda čítala mnoho bodů a bylo proto logické jí odhlasovat celou jak je a nikoli po bodech, v čemž panovala shoda. Bohužel ale v programu jednání bylo, že se bude hlasovat o hlasování (nikdy nepochopím proč se hlasuje o hlasování, které jde domluvit jednou větou u stolu, ale budiž) po jednotlivých bodech, což zmátlo paní Plockovou, která omylem zvedla ruku pro hlasování po bodech a s ní celá její ekipa. Musel jsem podávat pozměňovací návrh a všichni museli hlasovat znovu – veliká švanda. Někdy mám pocit, že kdyby se hlasovalo o tom, že za pět minut bude konec světa a paní Plocková zvedla ruku pro, přidá sek ní okamžitě celá její suita. Podtrženo, sečteno, Řeporyje ted’ vede jediná osoba, se kterou slepě hlasuje pět lidí. Zaplať pán bůh za to, že tu funguje opozice a může na to alespoň upozornit. Dobře si uvědomuji, že budu-li chtít cokoli prosadit, budu muset přesvědčit paní Plockovou. Ale povede li se, mám pět hlasů pro. Ano, je to zvrácené, ale chtěl jsem dělat komunální politiku, tak to mám. Vím, že si, milý deníčku, říkáš, že ze mě mluví zášť a zaujatost, ale já opravdu nevidím v současném zastupitelstvu jiné odborníky než pana náměstka ministra financí Zajíčka, exstarostu Blažka, doktora Lišku a pana Roznětínského. To jsou lidé na svém místě, odborníci, kteří věci rozumí, umí něco prosadit a všichni skončili v opozici.

Jo, k té opozici, to ti je, milý deníčku, největší prča. Jak na nás všichni pokřikují, že bychom měli být na úřadě jednotní a nehrát si na politické strany. Tihle lidé jsou úplně mimo. Nerozumí tomu, že Řeporyje už dávno nejsou vesnička s pár stovkami obyvatel a šestičlenným zastupitelstvem. V Řeporyjích v současnosti bydlí bezmála čtyři tisíce obyvatel. Jedenáct set z nich dalo hlas místní ODS a my začali dělat to, co od nás voliči očekávají. Prosazovat náš program a starostu Františka Blažka. Když se demokraticky utvořenou těsnou většinou stala starostkou paní Holovská, zcela legitimně jsme přešli do opozice. Nikoli škodit, ale pracovat a chovat se tak, jak opozice má, tedy být energickým kontrolním mechanismem, protipólem který se ptá a jistotou, že se nebudou dít žádné nekalosti. Naši voliči určitě nechtěli, aby se jejich do případné opozice odsunutí favorité na úřadě plácali s Nezávislými po zádech a slepě zvedali ruku, protože jsme jedna velká řeporyjská rodina. Ani náhodou. Nejlépe se to kecá voličům Nezávislých. Jako, že jsme jedna parta a měli bychom si pomáhat. Já ale nejsem nezávislý kandidát! Nepřišel jsem odnikud ukecat paní Plockovou, aby mě dala na kandidátku, protože mám zájem. Já jsem člen partaje! Partaj mi dala prostřednictvím místního sdružení možnost kandidovat a voliči důvěru. A těm já se zodpovídám a z čistým svědomím zodpovídat budu!

Řeporyje čekají mimořádné těžké roky. Plánům na výstavbu kogenerační jednotky bude čelit slabá starostka, kterou vede ambiciózní místostarostka. Řada rozjetých akcí se zpomaluje a tam, kde je třeba akceschopnost se vše brzdí a nezdary se hází na zlobivou ODS a zlobivé Zelené, kteří „brzdí práci zastupitelstva". Mohu tě, milý deníčku, ujistit, že budu dál stejný. Vzdali jsme se jako první s kolegy z opozice všech odměn (učinili tak pod tlakem davu přítomného na jednání i placení místostarostově, což jsem uvítal, protože se na našich odměnách ušetří skoro osm set tisíc za volební období. Bohužel už nám mezitím naznačili, že si odměny prohlašují zpět, opravdu nečekané!) a dál se snažím dělat to nejlepší pro obec, kde celý život žiju. Budu dál prosazovat náš volební program, budu dál hlasovat s Nezávislými, když to bude rozumné a dál se proti nim vymezovat, když se budou snažit prosadit nějakou čuňárnu (viz, jejich současná snaha prosadit takové změny v jednacím řádu, které mají umlčet jejich oponenty a přenést odpovědnost za případná pochybení vedení obce přijednáni na tajemnici úřadu). Je mi ukradené, co si o tom myslí nějací pitomci nebo, že o mě nějaká Nikola Hýblová píše, že jsem čuník. Já mám svědomí čisté a na rozdíl od valné části Nezávislých, vím o čem se na zastupitelstvu jedná a pro co zvedám nebo nezvedám ruku.
Hýblová, promiň, milý deníčku, že se k ní ještě vracím, na konci svého telecího výkřiku píše, že každý národ má takovou vládu jakou si zaslouží. Plně souhlasím a dodávám, že když to parafrázujeme na komunální úroveň, tak to pro Řeporyje v současnosti platí dvojnásob. Když si tento zápisek v tobě, milý deníčku, čtu teď od začátku, nejraději bych se na několika místech zasmál. Kdyby to celé nebylo k pláči!

Pavel Novotný,
člen zastupitelstva a místopředseda


Reakce na článek pana Novotného:

Reakce (ne polemika S názorem p. Pavla Novotného, toho času člena Zastupitelstva MČ Praha-řeporyje) na článek nazvaný „Z deníčku čuníka z ODS", který publikoval v lednovém čísle periodika Řeporyjské Echo č. 167

Ještě se nestalo, že bych využila možnosti publikovat svuj názor v tomto časopisu. Bránil mi v tom pocit, že k tomu časopis není určen, má jiné poslání a je lepší šířit zprávy nezkreslené osobními emocemi. Bohužel, v posledních číslech našeho periodika se objevují příspěvky, které čtenářům Zkreslují (pod vlivem emocionálních výbuchů), někdy i záměrně pozměňují informace O výkonu funkcí v orgánu ZMČ Řeporyje a jsou nactiutrhačné vůči konkrétním osobám. Mezi tyto příspěvky patří i článek p. Pavla Novotného, publikovaný v našem předchozím čísle periodika Řeporyjské Echo.

Velmi mě mrzí, že vám jsou tyto články předkládány a proto bych vám svým příspěvkem chtěla Sdělit jen několik důležitých zásad, které si uvědomuji při čtení těchto příspěvků a možná budou prospěšné i pro vás.
Vážení spoluobčané. Ne všichni lidé chápou pojem demokracie v celém rozsahu filosofického významu, někteří si význam slova vykládají jen slovem „bez omezení".

  • Ne všichni lidé dokážou své emoce držet „na uzdě", což by bylo důležité právě v zájmu dodržování demokratických Zásad, tj. vytváření demokracie.
  • Ne všichni lidé chápou, žejednotlivci Společnosti jsou vychováváni po celý život právě chováním svých reprezentantů (zvolených nebo jakkoliv dosazených) a vyjadřováním ve sdělovacích prostředcích, neboť právě z pocitů takto vzniklých se vytváří společenské klima.
  • Ne každý člověk si uvědomuje, že k dosažení názorové shody s druhým účastníkem dialogu se nesmí používat komunikační prostředky, které názorovou protistranu uráží nebo soustavně ponižují.
  • Ne každý člověk si uvědomuje, že v každém z nás, v dospělých jedincích, jsou vlivem charakteru osobnosti a výchovy v mládí postaveny hranice, které jsou nepřekročitelné.
  • Ne každý člověk pochopil funkci demokratických voleb, potažmo funkci člena zastupitelského orgánu MČ.
  • Ne každý člověk může být „partajníkem", protože pak musí vyznávat dogmata a Způsoby jednání, které Si strana vytyčí, ať se mu to líbí nebo ne. Dokonce na to musí být hrdý.

Proto autora článku shovívavě omlouvám a dodávám:

  • Je třeba si vážit vzdělání a dobrého vychování.
  • Je třeba si udržet zdraví, dobrou náladu a proto nemá cenu hloupě reagovatna hloupé akce.
  • Ne každý zastupitel jedná S občany naší MČ jako S ,,Iůzou" (viz. zmíněný článek).

Pokud se ovšem mýlím, autor článku Zmíněné obavy vyjádřené v atributech 1) až 7) Zná a přesto vyjadřuje své názory tímto způsobem, je situace jiná. Proto si článek uschovám a přečtu si jej ještě jednou, před dalšími komunálními volbami.

Komunální volby totiž nejsou jen o soutěži programů politických stran, ale také o představitelích stran, kteří po volbách reálnou politiku provádějí.
Marie Plocková

Pane Novotný!

Nechci se snižovat k urážkám, tak jako Vy, ale jen bych Vám pro upřesnění vysvětlila význam slova Iůzaz je to chátra, sebranka, holota a deklasovaný živel. Nevím, jak jste přišel na to, že na Vás, na Schůze chodí pokřikovat Iůza. Párkrát jsem na veřejném zasedání byla přítomna a musím vás ubezpečit, že v převážné většině tam seděli místní podnikatelé a potomci starých rodů-statkářů, kterých si v obci slušní spoluobčané vždy vážili. Nikdo vás neurážel, nezesměšňoval, ani jinak nerušil, ale když vezmu v úvahu, že zřejmě nejraději pracujete v klidu na WC se staženými kalhotami a ještě se u toho natáčíte a veřejně pak prezentujete, tak bych pro Vás jisté pochopení měla.
Dále se podivuji nad Vaším pohoršením, že nové pani Starostce je S radou nablízku p. Plocková. Je to logické, vždyť kdo jiný by jí měl pomáhat V začátcích. Evidentně žijete v iluzi, že bývalý starosta vyskočil Z montérek, elektrikářskou brašnu hodil do své staré, dobré Škody 1203 a tím okamžikem se Z něj stal starosta všeho znalý a měl vše dokonale Zmáknuté, ale omyl pane Novotný! Pomáhali mu všichni, co měli nějaké zkušenosti s úřadováním a jistě Věříte, že nikdo nedělal rozdíl, zda byl zvolen starostou člen ODS, nestraník, či člen jakékoliv politické Strany. Bylo by na místě, kdyby přestala tato žabomyší válka a na dalších veřejných zasedáních bychom my, občané obce Řeporyje viděli, že konečně pracujete jako celek a řešíte to, co je potřeba. A k tomu není potřeba urážek.

Nebo snad máte jiný názor, pane Novotný?
Marie Vaňatová

Vážení čtenáři mi prominou, ale na úvod připomenu něco málo ze slovní zásoby p. Novotného. Lůza, cinty, ukecat, čuňárny, pitomci, oblbování.

Už jenom jeho výše uvedené výrazy vypovídají O něm samém dost na to, aby ocejchoval sám sebe buržoazním floutkem. Nedovedu a ani si nechci představit všehoschopnou Starostku. Dost na tom,že má tuto vlastnost p. Novotný. Jsem ateista, ale bože chraň Řeporyje před jeho všehoschopností.

Ta z gruntu hodná a milá paní starostka je především slušná, což se O p. Novotném říci nedá. A navíc máme v jeho osobě Věštce předpovídajícího Řeporyjím mimořádně těžké roky. Mám pocit, že vlastní křišťálovou kouli a kouzelné zrcadlo. Zrcadlo řekni mi, kdo je nejchytřejší?

Bylo snad uraženo jeho ego, že z demokratických voleb nevzešla jeho partaj jako vítěz. Nadává a uráží snad proto, že přišel O ,,trafiku"?Nevím, posuďte sami. Únor je měsíc masopustů a Zabijaček, ale ouha už jsem zase u toho vepřového. Doufám, že si to p. Novotný nevezme osobně. Já mám totiž zabijačky ráda.

Jeho lednový příspěvek začínal tak poeticky: Můj milý deníčku. …

Někdo má rád deníčky někdo písničky .S laskavým dovolením p. Zdeňka Svěráka já budu končit jeho textem: Hlupáku, najdu tě, tváříš se nadutě, když Iezeš na kutě, když ráno vstáváš…
Hana Pažícká

Napsat komentář