Souhlas či nesouhlas?

Téměř každý den se rozhoduje, jak budou Řeporyje vypadat v budoucnosti, kolik zde bude obyvatel, zeleně, firem a nebo aut. Souhlas či nesouhlas zastupitelů obce v řízeních ohledně výstavby v Řeporyjích je v některých případech zcela zásadní. Je to zvláště při projednávání změn a úprav územního plánu a při povolování staveb, které jsou v daném místě přípustné pouze výjimečně.

stavební dvůr

V současné době se projednává na stavebním úřadě Prahy 13 umístění stavby na pozemku č. 881/2, který obhospodařuje obec a č. 847, jehož vlastníkem je MUDr. Šárka Poletínová. Jde o pozemky umístěné v ulici Tělovýchovná mezi dráhou a fotbalovým hřištěm, kde by měla být podle územního plánu izolační zeleň. Dříve tam byla vlečka a tzv. překladiště sypkých hmot. Co je tam ve skutečnosti, může každý vidět osobně a nebo na fotografiích, které jsou součástí tohoto článku. Myslím si, že současný stav je ostudou nejen Řeporyj, ale i samotné firmy BENE ze Stodůlek, jejímž vlastníkem je pan Mirko Poletín. Tato firma zde provozuje stavební dvůr, který neúměrně zvyšuje provoz nákladních automobilů v samotném centru obce, nehledě na estetickou stránku – rezavé oplocení, neforemné hromady stavebních materiálů a panelů. Odstavené maringotky na chodníku omezují pohyb chodců.

Platný územní plán říká, že stavby v izolační zeleni jsou přípustné pouze výjimečně a to jen v souvislosti s údržbou a obsluhou daného území. Výjimečně lze povolit např. zastávku MHD a nebo zázemí údržby zeleně, neboť tzv. izolační zeleň se dává do území hlavně podél komunikací. Paní MUDr. Šárka Poletínová tam chce postavit budovu, kterou nazývá „zázemím údržby zeleně“ a podle projektu se jedná o objekt se zastavěnou plochou cca 310 m2 a s patrem se sedlovou střechou. Budou tam dílny se zázemím, sprchy, kanceláře atd.. Budova je však obklopena dosti rozsáhlými manipulačními plochami, přičemž není jasné jaká auta tam budou přijíždět a s čím se tam bude manipulovat. Celková zastavěnost včetně zpevněných ploch představuje asi 50% výměry parcely. Útvar rozvoje hl. města Prahy podal k tomuto projektu zamítavé stanovisko a my ho za občanské sdružení Zdravý domov podali také, neboť si myslíme, že objekt je naddimenzovaný a že vlastně nebude sloužit k údržbě zeleně, nýbrž jako zázemí stavební firmy a jako stavební dvůr. Firmě by tak natrvalo vzniklo právo vjezdu do centra obce. Zajímavý je ale souhlas bývalého zastupitelstva, podepsaný bývalým starostou ze dne 7.11.2005. V Řeporyjském echu ze dne 30.11. 2005 jsme se mohli dočíst. „Zastupitelstvo souhlasí s umístěním budovy se sedlovou střechou na místě bývalého překladiště pro sídlo firmy BENE, kterou podala paní MUDr. Šárka Poletínová na zázemí manipulační plochy a údržby zeleně.“

stavební dvůr

Je nepochopitelné, že takový provoz – stavební dvůr firmy ze Stodůlek byl a je trpěn v centru naší obce, kousek vedle radnice a fotbalového hřiště. Pátrala jsem po tom, kdo to tam kdy povoloval a za jakých podmínek. Bohužel na žádném úřadě se nic nenašlo.

Procesy okolo povolování staveb jsou zkrátka složité a mnohdy to vypadá jako hra se slovíčky a právnickými kličkami. Proto je naprosto nutné, aby se obec chovala co nejprofesionálněji. Je otázkou jak se zachová v tomto případě nové vedení úřadu. Je potřeba rozhodnout jaké budou Řeporyje. Budou průmyslové, zemědělské či snad budou rezidenční? Určitým návodem je územní plán obce. Do jaké míry je však respektován a prosazován?

RNDr. Helena Chmelířová zdravy.domov@centrum.cz

stavební dvůr

stavební dvůr

stavební dvůr

stavební dvůr

stavební dvůr

stavební dvůr

stavební dvůr

stavební dvůr

stavební dvůr

stavební dvůr

stavební dvůr

1 komentář u „Souhlas či nesouhlas?

  1. Tomáš Mládek

    Do toho co se děje na pozemku zmíněné firmy MÚ asi mnoho zasahovat nemůže.Co mi však přijde jako totální selhání, resp. ignorování je, že MÚ soustavně pokutuje občany za zábor veřejného prostranství (např. trocha štěrku,či kontejneru na odvoz sutě před zahradou při opravě domu) a polorozpadlou maringotku s vypuštěnými koly si nikdo nevšimne.Jak jsem si kdysi všiml, naši páni strážníci také velice rádi pokutují řidiče parkující na chodníku při vykládání věcí z vozu (např. ulice Smíchovská,či Ořešská) ba přímo rovnou zajistí odtah vozu! Maringotka je však pro někoho neviditelná……
    Doufám, že na tyto stránky také občas zastoupí někdo ze zastupitelstva.

Napsat komentář