Ulice v „Řepákově“

Ulic máme v naší obci 61 a podle názvů bych je rozdělil do čtyř kategorií, které asi platí pro názvy ulic obecně. Ulice zveme podle jiných měst a obcí, podle slavných lidí (často rodáků z daného místa), podle jejich směru a také dle místních názvů. Věřím, že bude zajímavé udělat si nejen přehled jak je to u nás v Řeporyjích, ale mrknout se i na některé zdejší kuriozity a bez zajímavosti snad pro čtenáře nebudou ani údaje o dřívějších názvech. Uvedu však pouze ty zajímavé, protože přejmenování se v dobách minulých dočkala většina zdejších ulic a uliček . Změn názvů totiž bylo mnoho, především v roce 1974, kdy byla obec připojena k Praze.

Takže kategorie 1. – názvy podle jiných měst a obcí. Takových ulic máme v Řeporyjích jedenadvacet. Čekal jsem, že se jejich názvy budou odvozovat podle městeček a obcí napříč celou republikou, nebo alespoň napříč Čechy. Veliký, fatální omyl. Drtivá většina z nich se jmenuje podle obcí v západních Čechách (Bílovská, Drahotínská, Jáchymovská, Koterovská, Losinská, Nedražická, Hejskova, Pavlovická, Slatinová, Žilovská) s mimořádnou úchylkou na Domažlicko (Černovická, Drahovská, Draženovská, Folmavská, Postřekovská, Rudoltická a Všerubská). Nebýt Lubenecké, která se jmenuje podle Lubenova u Loun, což je v severních Čechách (?) a Radouňové, což je ve středních, zvítězily by západní Čechy na celé čáře. Jediným moravským zástupcem a výjimkou potvrzující pravidlo je u nás v Řeporyjích ulice Milenovská, která se jmenuje podle Milenova na Přerovsku. Než opusíme tuto kategorii, rád bych upozornil na pár zajímavostí, týkajících se dřívějších názvů. Tak třeba Radouňova, ta se dřív jmenovala Na průhonku a to proto, že se těmito místy kdysi „proháněl“ dobytek. Těmto místům se také říká „Na Vršku“, přitom ulice Na Vrchu je o dvě ulice níže a jen tak pro zajímavost, dříve se Na Vrchu jmenovala ulice Drahotínská a ta co se jmenuje Na Vrchu dnes byla dříve Karabellova. Stíháte? A ještě jedna poznámka k Radouňové.

Oficiální prameny uvádějí, že se jmenuje podle obce Radouň na pomezí středních a severních Čech. Vsadil bych boty, že to je omyl, protože to by se přeci musela jmenovat Radouňová nebou Radouňská. Ale ona se jmenuje Radouňova s krátkým a na konci. Že by v tom byl nějaký velikán jménem Radouň? Ale nikoho takového osvědčené prameny neuvádějí. No, berme to jako zatím nevysvětlenou záhadu. Folmavská se zase dříve jmenovala po jednom z největších Čechů Žižkova. Nebo Pavlovická, ta se zase jmenovala Na Spojce podle toho, že spojovala Řeporyje se Stodůlkami, kterým se ovšem v té době v Řeporyjích neřeklo jinak než „Betlém“. Ulice Slatinová, původně Na Svahu, se oficiálně jmenuje podle obce Slatina u Františkových lázní. Místní se ale dušují, že ulice byla podruhé pojmenována podle rašeliniště, které se nacházelo na poli u jejího konce, tam kde je dnes satelitní městečko. Pro rašeliniště se totiž používá termín „Slať“, nebo také „Slatina“.

No nic, pojďme na kategorie 2. a 3. tedy na místní názvy a směry. Podle směrů k jiným obcím, či místům přímo v obci, máme v Řeporyjích pojmenovanou hromadu ulic. Některé odkazují na okolní obce (Orešská, K Třebonicům a K Velké Ohradě). Mívali jsme i Zbuzanskou, která se, nevím proč, jmenuje od poloviny sedmdesátých let Horšovská, podle nějaké obydlené zatáčky u Domažlic. Spousta názvů určuje směr nebo příslušnost ke zdejším místům (Ke Zdr. Středisku, K Chaloupce, K Tržišti, U Bubce, U Výkupního střediska, Pod Zahrádkami, Dalejská, Krteňská, Od školy, Nad Náměstím, Nad Schody, Na tržišti). Další jsou sice stejného typu, ale odvozeny přímo od místních názvů, resp. podle toho jak některým místům odjakživa říkali místní nebo také podle jejich charakteru (Na Manoušce, Ve Výhledu. K Holému Vrchu, Na Požáru, Loučná, K Velkému Dvoru, K Závětinám a U Hliníku). I tady je mnoho zajímavého vzhledem k historii názvů. Tak například ulice K Závětinám má už název třetí. Za starých dobrých časů se vzhledem ke svému charakteru jmenovala Krátká. Za bolševika, při přejmenovávání v polovině sedmdesátých let, dostala jméno Komunální a až v roce ´93 se dočkala dnešního názvu. Podobně je na tom ulice U Hliníku. Místu, kde se nachází se takto říkalo odjakživa, přesto se ulice jmenovala nejprve Slepá a v letech 1977-1993 dokonce Opatovská (že neuhodnete, kde je Opatov? Ano. Správně, v západních Čechách!). Zajímavý je také název Ve Výrech. Nechtělo se mi věřit, že by měl něco společného s veletokem, který okolo protéká – Dalejským potokem. A přesto je tomu tak. Právě v těch místech se prý totiž dříve dělaly na hladině vodní víry. Až záhadný je název ulice K Velkému Dvoru. Na první pohled je vše jasné, název patrně odkazoval na nějaký velký dvůr v okolí. Jenomže na který, když tam žádný, hodný takového označení není a patrně ani nebyl. Dokonce autoři legendární encyklopedie Pražský uličník u této řeporyjské ulice uvádějí, že se jim nepodařilo zjistit bližší údaje o tom, proč byla právě takto na tomto místě ulice pojmenována.

A teď už hurá na poslední kategorii – ulice pojmenované podle někoho. Těch máme v Řeporyjích sedm a všechny jsou věnovány mužům (Ebrova, Eichlerova, Hlávkova, Konopova, Mládkova, Muzikova, Stiessova). Pět z nich patří zdejším rodákům, velikánům a všech případech také obětem II. sv. války. Karel Ebr byl zdejší občan, obchodník s uhlím, který byl v roce ´44 popraven za své protifašistické postoje. Stejný osud měl i úředník Josef Konop, popravený o rok dříve v Berlíně. Bohuslav Eichler spolu s Janem Stiessem byli oba za války letci R.A.F . Prvně jmenovaný byl sestřelen v Cambridge, druhý v Biskajském zálivu. Poslední hrdina, kterému patří v Řeporyjích ulice se jmenoval Karel Mládek , byl zatčen ze stejných důvodů jako Ebr s Konopem a zahynul v koncetratčním táboře. Mimochodem, místní velikáni dvakrát v názvech vystřídali velikány národní. Konopova byla dříve Erbenova a Stiessova byla Husova. Svou ulici měl u nás i zde dobře známý spisovatel J. Š. Baar, který byl kaplanem v Ořechu a kázal v řeporyjském kostele. Musel ale ustoupit rostlině jménem řepík, která se tu vyskytuje tolik, že Baar musel bezmála padesát let po své smrti vyklidit pole a smířit se s tím, že se „jeho“ ulice dnes jmenuje Řepíková. Ale Baar byl prý člověk velkorysý, tak doufám, že se kvůli tomu přejmenování dodnes neotáčí v hrobě.

Postupně aktualizovaný seznam ulic v Řeporyjích naleznete zde. Brzy se doufám dočkáme úplného seznamu.

Pavel Novotný
pavel.novotny@firma6P.cz
autor děkuje za pomoc pracovníkům oddělení pragensií MK Praha

Napsat komentář