Prezentace k projektu Obytný soubor Řeporyje – Jáchymovská

Ekologické Sdružení Občanů Stodůlek a Řeporyjí 2. října 2006 předložilo ještě starému zastupitelstvu tuto prezentaci k výstavbě obytného souboru Řeporyje – Jáchymovská. Možná vás bude zajímat, proč se sepisují petice proti této výstavbě. Doufejme, že podobné stavební projekty v Řeporyjích díky novému zastupitelstvu již neuvidíme.

Základní informace
o projektu

 • 6
  bytových domů – 5 až 7 nadzemních podlaží
 • 155
  bytů, tj. zhruba 500 nových obyvatel
 • 200
  až 250 nových osobních automobilů
 • rozměry
  domů cca 50 m na 30 m
 • celý
  objekt má být oplocen – plot oddělí nové obyvatele domů od původních obyvatel
  Řeporyjí
 • dům
  navazující na stávající zástavbu v porovnání s fotbalových hřištěm (90 m
  na 60 m)

Klamavost informací
o výšce domů

Investor opakovaně zdůrazňuje, že
dům přiléhající ke stávající zástavbě má jen 3. NP. To ale platí jen o jeho levém
křídle, centrální část domu má 5. NP a pravé křídlo 4. NP.

Na obrázku je centrální část domu
s 5. NP. záměrně zastíněna levým křídlem domu.

Klamavost
předložených pohledů

Investor záměrně zkresluje výšku,
hmotu a negativní dopady staveb.

Příklad 1:

Investor využívá jediného
vzrostlého stromu v okolí 100m, aby zastínil problematickou část stavby (1). Obrázek dále navozuje dojem, že
stavba je dál od stávající zástavby – podle plánu ale začíná na úrovni domu
vpravo (2).

Příklad 2:

Následující pohled nezohledňuje
protihlukovou zeď o výšce několik metrů, kterou investor navrhuje z důvodu
ochrany před hlukem.

Uvedený pohled by tedy měl
vypadat spíše takto:

Příklad 3:

Na obrázku je krajní objekt
oddělen od stávající zástavby pásem zeleně. Ve skutečnosti se tam má nacházet
obslužná komunikace, na které budou parkovat automobily.

Příklad 4:

Pokud by následující obrázek
nebyl pořízen z vrcholu protihlukové bariéry (tj. z několika metrů nad zemí)
vynikla by výška staveb a bylo by vidět, jak stavby vystupují nad horizont.

Investor jedná ve
špatné víře

 • dopis
  občanského sdružení ze dne 9. května 2006
 • schůzka
  s investorem dne 24. května, na které byla předložena řešení

Investor slíbil poskytnout
vyjádření, ale to nedodal, nýbrž pokračoval v realizaci projektu dle původních
dispozic.

 • dopis
  občanského sdružení ze dne 6. září 2006

Investor odmítá diskutovat o
věcných aspektech projektu a zaštiťuje se územním plánem a souhlasem
zastupitelstva.

Věcné námitky k
projektu

Shrnuty ve vyjádření občanského
sdružení v rámci posouzení dopadů projektu na životní prostředí – EIA (kopie
vyjádření v příloze).

Městská část se nevyjádřila –
přitom 32 námitek.

Nejzásadnější námitky jsou
následující:

 • investor
  se snaží na pozemek umístit větší budovy, než je vhodné
 • záměr tedy vůbec nenavazuje na
  existující zástavbu a naruší vzhled krajiny v okolí Řeporyjí
 • investor se nezabývá tím, zda
  bude existovat navazující infrastruktura pro nových cca 500 lidí (školy,
  zdravotnická zařízení, apd.) – tuto starost přenechává obci
 • investor se ani jinak nepodílí
  na rozvoji obce (vybudování kanalizace, oprava školy, silnic, apod.)
 • výstavba v konečném důsledku
  zhorší dopravní situaci v centru Řeporyjí

Petice pro výstavbě

 • petice a petiční archy jsou v
  příloze
 • petici podepsal významný počet
  občanů (ve srovnání s celkovým počtem obyvatel Řeporyjí)
 • petici podepsali téměř všichni
  občané, kterých se výstavba bezprostředně dotýká
 • petiční akce pokračuje a každý
  den přibývají nové podpisy

Navrhované řešení

 • revokovat usnesení
  zastupitelstva, kterým byl záměr schválen
 • vyzvat investora, aby předložil
  nový návrh využití pozemku, který bude zohledňovat vznesené připomínky
 • informovat Odbor územního
  plánovaní MHMP, který na základě souhlasu zastupitelstva změnil směrnou část
  územního plánu.

Autor: Jan Liska – Ekologické Sdružení Občanů Stodůlek a Řeporyjí

Napsat komentář