Řeporyje se napojily na Pražský okruh. Uleví se nám?

JinočanskáByla zprovozněna nová čtyřproudová vozovka, která propojuje Řeporyje s Pražským okruhem. Projekt zahrnoval výstavbu samotné Jinočanské ulice a čtyř ramen napojení na silniční okruh kolem hlavního města. Řidiči mohou spojnici Jinočanská využívat ve všech směrech od Barrandovského mostu i od Plzně. Stavba v hodnotě 400 miliónů korun provedla společnost Skanska, investorem je OMI Magistrátu hlavního města Prahy.Informace je z webových stránek Skanska.cz:
„Jinočanská ulice primárně spojí Pražský okruh a ulici K Třebonicům a řidiči ji využijí zejména při cestách mezi Pražským okruhem a Řeporyjemi, Třebonicemi a Jinočany. Na severní straně silnice navíc vede chodník a nová cyklostezka v délce 800 metrů, která cyklistům výrazně zkrátí cestu z Jinočan do Řeporyj,“ uvádí Martin Vlk ze společnosti Skanska CZ.

Jinočanská ulice vytvoří páteřní komunikaci budoucího sídelního komplexu Jihozápadní Město II. Čtyřpruhová směrově rozdělená silnice má délku 1250 metrů, součástí projektu byly také kanalizační dešťové sběrače a podzemní kabelovody pro budoucí bezproblémové vedení inženýrských sítí. Cyklostezku i chodník oddělují od vozovky pásy zeleně. Násypy, které Jinočanskou ulici přivádějí na Pražský okruh, si vyžádaly přemístění 210 tisíc kubických metrů zeminy. „Napojení na Pražský okruh ve směru k Barrandovu jsme vyřešili podjezdem. Bezpečnost zajišťují ocelová svodidla. Podél komunikace jsme vysázeli celkem 32 745 keřů a 955 stromů,“ dodává Martin Vlk.

Jinočanská spojka bude nadále pokračovat od ulice K Třebonicům po Jeremiášovu. „Pro její zbývající část bude nutné upravit projekt v závislosti na změně územního plánu. Je potřeba respektovat požadavky na ochranu životního prostředí v této lokalitě, konkrétně na vybudování mostu přes Dalejský potok. Tím by se zachovalo přirozené bezpečné prostředí pro zdejší živočichy,“ vysvětluje náměstek pražského primátora Pavel Klega.

Základní údaje

Název: Komunikace Jinočanská
Investor: OMI Magistrátu Hlavního města Prahy
Zhotovitel: Skanska CZ a.s.
Cena: 770 mil. Kč
Délka komunikace: 1250 m
Délka dešťové kanalizace: 1950 m
Plocha živičných povrchů: 36 500 m2

A nyní otázka:
Myslíte, že se dopravě v Řeporyjích uleví? Nebo ne. Já osobně to zatím nijak nepociťuji. Své názory můžete zanechat v diskusi pod článkem.

1 komentář u „Řeporyje se napojily na Pražský okruh. Uleví se nám?

  1. Pepa Nováček

    Na podzim 2010 dojde k otevření Pražského okruhu – části spojující D1 a D5. Následně podstatně (odhadem o 1/3) vzroste doprava přes Řeporyje, neboť velké množstvo vozidel s cílem na Praze 13 se přesune z Jižní spojky a Radlické na R1 a cesty přes Řeporyje, protože v té době nebude dokončená Jinočanská spojka – 2. etapa a přs Zličín to začnouo řidiči objíždět až po úplném kolapsu. Řeporyje budou ve zprávách, stejně jako svého času např. Chlumec nad Cidlinou. To už ale bude pozdě. TEĎ je třeba tlačit na dokončení jinočanské spojky! Copak to nikdo nechápe?

Napsat komentář