Koncept dopravní studie v Řeporyjích

Na internetových stránkách klubu za zelené Řeporyje naleznete analýzu dopravy a možnosti řešení v Řeporyjích (koncept) zpracovaný útvarem rozvoje Hl. města Prahy.

Na základe požadavku zástupců MC Praha-Řeporyje, kteří se obrátili na Útvar rozvoje
hl.m.Prahy v otázce možnosti řešení neuspokojivé dopravní situace uvnitř stávající zástavby
Řeporyj, zpracoval po dohodě Útvar rozvoje hl.m.Prahy dopravní analýzu MC Řeporyje. Tato
analýza představuje první fázi, která by mela přispět ke stanovení postupu při řešení problému
souvisejících s automobilové dopravou v centrálním území Řeporyj.

Analýza byla zpracována na základe podkladu, které má Útvar rozvoje hl.m.Prahy
k dispozici. Využity byly rovněž výsledky průzkumu automobilového zatížení na vybrané
komunikační síti, které pro rok 2006 zpracoval Ústav dopravního inženýrství hl.m.Prahy.
Údaje současného zatížení sledované komunikační sítě Ústav dopravního inženýrství na
základe průzkumu každý rok aktualizuje.

Analýza možností a důsledků jednotlivých zatěžovacích stavu komunikací sítě
Řeporyj byla zpracována s využitím databáze ÚPn hl.m.Prahy a výpočetního modelu zatížení
komunikační sítě pro výhledové období (návrhový horizont ÚPn) s využitím programového
vybavení VISEM/VISUM, který má Útvar rozvoje hl.m.Prahy k dispozici a je využíván
k modelovým výpočtům výhledového zatížení komunikační sítě hl.města včetně přilehlé části
regionu.

Celou analýzu dopravní studie v Řeporyjích naleznete zde (formát PDF).

Napsat komentář