Co s tím naším silem Řeporyjským?

Tento článek je nereálným přáním a upozorněním na jeden velice zajímaví projekt v Oslu. Nevím jak vám, ale mě osobně je silo u nádraží v Řeporyjích trnem v oku. Nejsem si jistý zda je stále v provozu, ale dost o tom pochybuji. Peníze na demolice určitě nejsou a kdoví, kdo je vlastně jeho majitelem. Objevil jsem jeden velice zajímavý projekt jak s podobnou stavbou naložili v Oslu a rád bych se o něj podělil. Jednou se něčeho podobného “snad“ dočkáme i u nás.

Kdyby vám někdo řekl, že budete bydlet v silu na obilí, asi byste mu moc nevěřili. V norském Oslu ze sila vznikl hned celý obytný dům.

Nejde o obytný dům v pravém slova smyslu, ale studentské bydlení, tedy obdobu našich kolejí. Kompletní přestavbou dosloužilého betonového monstra vznikly obytné jednotky – doslova minimální obytné buňky pro studenty. Před několika lety tato rekonverze, navržená místní architektonickou kanceláří HRTB, prolétla odbornými časopisy a vzbudila zasloužilou pozornost. Zajímavá byla odvaha pracovat s obtížným zadáním, diskutabilní je výsledek a samozřejmě náklady, za které takové bydlení vzniklo. Ale začněme od začátku.

Po 40 letech obilí

Železobetonové silo z roku 1953 se nachází v malém městečku Grünerløkka poblíž norské metropole Osla. Technický detail na okraj: ve své době šlo o vůbec první stavbu v Norsku, při jejíž realizaci bylo při betonáži použito posuvné bednění. Když obilné silo dosloužilo, nechala místní samospráva vypracovat studii nákladů, která jasně vyčíslila, že náklady na demolici objektu by byly vyšší než jeho proměna pro nové účely. Bylo rozhodnuto o rekonverzi. Ale na co?

Silo v oslu - půdorys

Silo na studenty

Nakonec bylo rozhodnuto proměnit dosloužilé zásobníky na obilí na studentskou ubytovnu. Dříve obilí, nyní tam nasypeme studenty, dalo by se lehce ironicky konstatovat. Nicméně technické řešení, se kterým přišli tehdy již zkušení architekti z týmu HRTB, bylo více než zajímavé. V roce 2001 se začalo s přeměnou na studentskou ubytovnu. Celková kapacita 226 pokojů, tedy velikost slušného hotelu. Samozřejmě nezapomeňme, že silo se skládá z válců o několikametrovém průměru, které jasně vytyčily budoucí půdorysy.

Silo v oslu

Uvnitř kruhu

I proto jsou všechny obytné pokoje kruhového půdorysu, stejně tak jako malá kuchyně, koupelna a toaleta, které doplňují jednotlivé obytné buňky. Ty mají půdorys odpovídající původnímu řešení obilných zásobníků. Celkem se objekt sila skládal ze šestnácti kruhových zásobníků, které byly posléze železobetonovými stropy rozděleny do šestnácti podlaží. Při rekonstrukci se okenní, dveřní a větrací otvory prořezávaly do betonového pláště, povrch fasády byl zateplen silikátovou omítkou, která svou barvou a strukturou připomíná původní betonový plášť.

Silo a beton

Se strohým šedivým povrchem fasády kontrastují barevné plochy zábradlí francouzských oken. Barevné řešení fasády je dílem norského umělce Lykkeho Frydenlunda. Pro celou kolej navrhla norská designérka Ingrid Løvestad zabudovaný nábytek. Vnitřní stěny studentské ubytovny jsou opatřeny silikátovým nátěrem. Vytápění v jednotlivých pokojích zajišťuje vzduchotechnický systém recyklací vnitřního tepla.

Silo v oslu

Poněkud problematické jsou společné prostory a komunikace uvnitř sila. Protože se nacházejí v útrobách betonové stavby, nemohli architekti vymyslet k jejich osvětlení nic jiného než umělé osvětlení a výrazné barvy na stěnách. I proto mohou na někoho chodby působit poněkud ponurým dojmem a depresivnější typy by toho v této koleji asi moc nenastudovaly.

Silo v oslu

Každopádně je tento severský experiment se starou vysloužilou stavbou z betonu a oceli zajímavým pokusem, jak může vzniknout malometrážní a v zásadě dočasné bydlení. V tomto případě kolej pro studenty.

Povšimněte si: oken, prořezaných do betonového pláště; barevného řešení jednotlivých pokojů; mobiliáře na míru v kruhových pokojích

Studentské koleje Grünerløkka, Oslo

Autoři: HRTB AS Architekter MNAL (http://www.hrtb.no)

Lokalita: Marselis gate 24, Oslo

Mobiliář: Ingrid Løvestad

Barevné řešení fasády: Lykke Frydenlund

Zdroj: TvujDum.cz

Foto: Jiří Havran / HRTB

1 komentář u „Co s tím naším silem Řeporyjským?

 1. Zdeněk Winter

  I toto je možné využití a vytvoří nová pracovní místa !!!!

  Česká republika, Praha: Skladovací služby
  OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE
  Služby
  ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL
  I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE:
  Státní zemědělský intervenční fond, Ve Smečkách 33, K rukám: JUDr. Zuzana Sopoušková, CZ-110 00Praha 1. Tel.: (420) 739 32 26 84. E-mail: sopouskova@szif.cz . Fax: (420) 222 87 15 78.
  Internetová adresa:
  Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.szif.cz.
  Další informace lze získat: na výše uvedených kontaktních místech.
  Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat: na výše uvedených kontaktních místech.
  Nabídky či žádosti o účast musí být zaslány: na výše uvedená kontaktní místa.

  I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE A HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI:
  Celostátní či federální úřad/agentura.

  ODDÍL II: PŘEDMĚT ZAKÁZKY
  II.1) POPIS

  II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
  Poskytnutí dodatečné skladovací kapacity pro intervenčně nakoupené obiloviny a poskytnutí souvisejících služeb.

  II.1.2) Druh zakázky a místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění:
  Služby.
  Kategorie služeb: č. 27.
  Hlavní místo plnění: Česká republika.
  Kód NUTS: CZ0.

  II.1.3) Toto oznámení se týká:
  Uzavření rámcové smlouvy.

  II.1.4) Informace o rámcové smlouvě:
  Rámcová smlouva s několika účastníky.
  Nejvyšší předpokládaný počet účastníků rámcové smlouvy: 100.
  Doba trvání rámcové smlouvy: v letech: 4
  Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy:
  Odhadovaná hodnota bez DPH: 2 430 000 000 CZK.

  II.1.5) Stručný popis zakázky:
  Předmětem VZ je uzavření rámcové smlouvy na poskytnutí skladovací kapacity pro intervenčně nakoupené obiloviny a poskytnutí souvisejících služeb , a to pro každou ze sedmi částí, na něž VZ rozdělena. VZ je rozdělena podle regionů soudržnosti NUTS II.

  II.1.6) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV):
  63121100.

  II.1.7) Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách(GPA):

  II.1.8) Rozdělení zakázky na části:
  Ano.
  Nabídky by měly být předkládány pro: několik částí.

  II.1.9) Budou přijímány varianty:
  Ne.

  II.2) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH ZAKÁZKY

  II.2.1) Celkové množství nebo rozsah:

  II.2.2) Opce:

  II.3) DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY NEBO LHŮTA PRO DOKONČENÍ:

  INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY
  1) STRUČNÝ POPIS:
  Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy na poskytnutí skladovací kapacity pro intervenčně nakoupené obiloviny a poskytnutí souvisejících služeb pro část veřejné zakázky -region soudržnosti NUTS II – Jihovýchod (kraj Jihomoravský, Vysočina).

  2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV):
  63121100.

  3) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH:
  Požadovaná skladovací kapacita pro region soudržnosti NUTS II – Jihovýchod – 467500 t/rok.
  Uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH: 757 350 000 CZK.

  4) ÚDAJ O ODLIŠNÉ DOBĚ TRVÁNÍ ČÁSTI ZAKÁZKY NEBO DATU ZAHÁJENÍ/DOKONČENÍ:

  5) DALŠÍ ÚDAJE O ČÁSTI ZAKÁZKY:
  Na každou část veřejné zakázky se podává samostatná nabídka, a pokud uchazeč nabízí pro jednu část více skladů, podává samostatnou nabídku pro každý z těchto skladů.

  1) STRUČNÝ POPIS:
  Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy na poskytnutí skladovací kapacity pro intervenčně nakoupené obiloviny a poskytnutí souvisejících služeb pro část veřejné zakázky -region soudržnosti NUTS II – Jizápad (kraj Jihočeský, Plzeňský).

  2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV):
  63121100.

  3) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH:
  Požadovaná skladovací kapacita pro region soudržnosti NUTS II – Jihozápad – 172500 t/rok.
  Uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH: 279 450 000 CZK.

  4) ÚDAJ O ODLIŠNÉ DOBĚ TRVÁNÍ ČÁSTI ZAKÁZKY NEBO DATU ZAHÁJENÍ/DOKONČENÍ:

  5) DALŠÍ ÚDAJE O ČÁSTI ZAKÁZKY:
  Na každou část veřejné zakázky se podává samostatná nabídka, a pokud uchazeč nabízí pro jednu část více skladů, podává samostatnou nabídku pro každý z těchto skladů.

  1) STRUČNÝ POPIS:
  Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy na poskytnutí skladovací kapacity pro intervenčně nakoupené obiloviny a poskytnutí souvisejících služeb pro část veřejné zakázky -region soudržnosti NUTS II – Moravskoslezsko (kraj Moravskoslezský).

  2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV):
  63121100.

  3) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH:
  Požadovaná skladovací kapacita pro region soudržnosti NUTS II – Moravskoslezsko – 97500 t/rok.
  Uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH: 157 950 000 CZK.

  4) ÚDAJ O ODLIŠNÉ DOBĚ TRVÁNÍ ČÁSTI ZAKÁZKY NEBO DATU ZAHÁJENÍ/DOKONČENÍ:

  5) DALŠÍ ÚDAJE O ČÁSTI ZAKÁZKY:
  Na každou část veřejné zakázky se podává samostatná nabídka, a pokud uchazeč nabízí pro jednu část více skladů, podává samostatnou nabídku pro každý z těchto skladů.

  1) STRUČNÝ POPIS:
  Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy na poskytnutí skladovací kapacity pro intervenčně nakoupené obiloviny a poskytnutí souvisejících služeb pro část veřejné zakázky -region soudržnosti NUTS II – Severovýchod (kraj Královehradecký,Liberecký, Pardubický).

  2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV):
  63121100.

  3) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH:
  Požadovaná skladovací kapacita pro region soudržnosti NUTS II – Severovýchod – 280000 t/rok.
  Uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH: 453 600 000 CZK.

  4) ÚDAJ O ODLIŠNÉ DOBĚ TRVÁNÍ ČÁSTI ZAKÁZKY NEBO DATU ZAHÁJENÍ/DOKONČENÍ:

  5) DALŠÍ ÚDAJE O ČÁSTI ZAKÁZKY:
  Na každou část veřejné zakázky se podává samostatná nabídka, a pokud uchazeč nabízí pro jednu část více skladů, podává samostatnou nabídku pro každý z těchto skladů.

  1) STRUČNÝ POPIS:
  Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy na poskytnutí skladovací kapacity pro intervenčně nakoupené obiloviny a poskytnutí souvisejících služeb pro část veřejné zakázky -region soudržnosti NUTS II – Severozápad (kraj Karlovarský, Ústecký).

  2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV):
  63121100.

  3) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH:
  Požadovaná skladovací kapacita pro region soudržnosti NUTS II – Severozápad – 95000 t/rok.
  Uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH: 153 900 000 CZK.

  4) ÚDAJ O ODLIŠNÉ DOBĚ TRVÁNÍ ČÁSTI ZAKÁZKY NEBO DATU ZAHÁJENÍ/DOKONČENÍ:

  5) DALŠÍ ÚDAJE O ČÁSTI ZAKÁZKY:
  Na každou část veřejné zakázky se podává samostatná nabídka, a pokud uchazeč nabízí pro jednu část více skladů, podává samostatnou nabídku pro každý z těchto skladů.

  1) STRUČNÝ POPIS:
  Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy na poskytnutí skladovací kapacity pro intervenčně nakoupené obiloviny a poskytnutí souvisejících služeb pro část veřejné zakázky -region soudržnosti NUTS II – Střední Čechy (kraj Středočeský).

  2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV):
  63121100.

  3) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH:
  Požadovaná skladovací kapacita pro region soudržnosti NUTS II – Střední Čechy – 210000 t/rok.
  Uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH: 340 200 000 CZK.

  4) ÚDAJ O ODLIŠNÉ DOBĚ TRVÁNÍ ČÁSTI ZAKÁZKY NEBO DATU ZAHÁJENÍ/DOKONČENÍ:

  5) DALŠÍ ÚDAJE O ČÁSTI ZAKÁZKY:
  Na každou část veřejné zakázky se podává samostatná nabídka, a pokud uchazeč nabízí pro jednu část více skladů, podává samostatnou nabídku pro každý z těchto skladů.

  1) STRUČNÝ POPIS:
  Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy na poskytnutí skladovací kapacity pro intervenčně nakoupené obiloviny a poskytnutí souvisejících služeb pro část veřejné zakázky -region soudržnosti NUTS II – Střední Moravaj (kraj Olomoucký,Zlínský).

  2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV):
  63121100.

  3) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH:
  Požadovaná skladovací kapacita pro region soudržnosti NUTS II – Střední Morava – 177500 t/rok.
  Uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH: 287 550 000 CZK.

  4) ÚDAJ O ODLIŠNÉ DOBĚ TRVÁNÍ ČÁSTI ZAKÁZKY NEBO DATU ZAHÁJENÍ/DOKONČENÍ:

  5) DALŠÍ ÚDAJE O ČÁSTI ZAKÁZKY:
  Na každou část veřejné zakázky se podává samostatná nabídka, a pokud uchazeč nabízí pro jednu část více skladů, podává samostatnou nabídku pro každý z těchto skladů.

  ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE
  III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE

  III.1.1) Požadované zálohy a záruky:

  III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky a/nebo odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
  Platební podmínky jsou uvedeny v ZD.

  III.1.3) Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:

  III.1.4) Další zvláštní podmínky, kterým plnění zakázky podléhá:
  Ano.
  Skladovací kapacita musí být poskytnuta pouze uchazečem. Tato část plnění předmětu veřejné zakázky nemůže být plněna prostřednictvím subdodavatele.

  III.2) PODMÍNKY ÚČASTI

  III.2.1) Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících:
  Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Dodavatel předloží doklad dle: § 54 písm. a) zákona : výpis z obchodního rejštříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán; a § 54 písm. b) zákona : doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

  III.2.2) Ekonomická a finanční způsobilost:

  III.2.3) Technická způsobilost:
  Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Dodavatel umožní provedení kontroly technické kapacity skladu a kontroly opatření týkajícíh se zabezpečení jakosti , a to v období od posouzení nabídek do hodnocení nabídek po dobu běhu zadávací lhůty, blíže viz kapitola 5 ZD.

  III.2.4) Vyhrazené zakázky:
  Ne.

  III.3) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE NA ZAKÁZKY NA SLUŽBY

  III.3.1) Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi:

  III.3.2) Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby:

  ODDÍL IV: ŘÍZENÍ
  IV.1) DRUH ŘÍZENÍ

  IV.1.1) Druh řízení:
  Otevřené.

  IV.1.2) Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti:

  IV.1.3) Snížení počtu zájemců během jednání nebo dialogu:

  IV.2) KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ ZAKÁZKY

  IV.2.1) Kritéria pro zadání zakázky:
  Nejnižší nabídková cena.

  IV.2.2) Bude použita elektronická aukce:
  Ne.

  IV.3) ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE

  IV.3.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
  1-05-2008.

  IV.3.2) Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky:

  IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu:
  Dokumentace za úplatu: ne.

  IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast:
  26.1.2009 – 11:00.

  IV.3.5) Datum odeslání výzvy k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům:

  IV.3.6) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být nabídky nebo žádosti o účast vypracovány:
  Čeština.

  IV.3.7) Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán:
  Do: 26.4.2009.

  IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:
  Datum: 27.1.2009 – 10:00.
  Místo: SZIF, Palác Blaník – Fénix, Václavské náměstí 56, Praha 1, 1. patro – Legislativně právní odbor.
  Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano.
  Členové, popř. náhradníci členů komise, max. 1 zástupce za každého uchazeče, který ve stanovené lhůtě podal nabídku.

  ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
  VI.1) JDE O OPAKOVANOU ZAKÁZKU:

  VI.2) ZAKÁZKA SE VZTAHUJE K PROJEKTU NEBO PROGRAMU FINANCOVANÉMU Z PROSTŘEDKŮ SPOLEČENSTVÍ:
  Ano.
  Uveďte odkaz na tyto projekty či programy: Při financování bude částečně využito prostředků z Evropského zemědělského záručního fondu.

  VI.3) DALŠÍ INFORMACE:
  ZD v elektronické podobě včetně příloh je po dobu lhůty stanovené k podání nabídek uveřejněna pouze na webových stránkách zadavatele http://www.szif.cz (oddíl Úřední deska, Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb.), kde je možné soubor stáhnout . Kontaktní osobou pro přijímání nabídek:JUDr. Zuzana Sopoušková, SZIF-Odbor legislativně právní, Palác Blaník-Fénix, Václavské nám. 56, 110 00 Praha 1. Více v ZD.

  VI.4) ODVOLACÍ ŘÍZENÍ

  VI.4.1) Subjekt odpovědný za odvolací řízení:
  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, tř. Kpt. Jaroše 7, CZ-604 55Brno. E-mail: posta@compet.cz . Tel.: (420) 542 16 78 11. URL: http://www.compet.cz . Fax: (420) 542 16 71 15.

  VI.4.2) Podání odvolání:

  VI.4.3) Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání:
  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, tř. Kpt. Jaroše 7, CZ-604 55Brno. E-mail: posta@compet.cz . Tel.: (420) 542 16 78 11. URL: http://www.compet.cz . Fax: (420) 542 16 71 15.

  VI.5) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
  15.12.2008.

  Detailní informace
  Odkaz na ted.europa.eu: http://ted.europa.eu/ojs/tender/CS/330899-2008.html
  Číslo dokumentu: 330899-2008
  Datum zveřejnění: 20.12.2008
  Úř. věst. S: 248
  Místo: Praha 1
  Název zadavatele: Státní zemědělský intervenční fond
  Původní jazyk: cs
  Země: CZ
  Druh zadavatele: Národní či federální úřad /agentura
  Dokument odeslán: 15.12.2008
  Dokument obdržen: 18.12.2008
  Zakázka: Zakázka na služby
  Řízení: Otevřené řízení
  Dokument: Oznámení zadávacího řízení
  Nařízení: Evropská společenství
  Druh nabídky: Celková nebo dílčí nabídka
  Kritéria pro zadání zakázky: Nejnižší cena
  Kódy CPV: 63121100 – Skladovací služby
  Kódy NUTS: CZ0 – ČESKÁ REPUBLIKA
  Hlavní předmět činnosti:
  http://www.epoptavka.cz/verejne-zakazky/330899-2008/cz-praha-skladovaci-sluzby/

Napsat komentář