Pravidla pro publikování na těchto stránkách

Před samotnou registrací prosím věnujte pozornost těmto pravidlům:

Stránky Reporyje.com jsou bezplatná služba, umožňující komukoliv publikovat na těchto stránkách své vlastní články a názory, pouze pokud se téma nějak dotýká Městské části Praha – Řeporyje.

 • Provozovatel stránek nenese zodpovědnost za obsah jednotlivých autorů / přispěvatelů.
 • Provozovatel nedává žádné záruky funkčnosti ani dostupnosti stránek, rovněž neodpovídá za případné škody vzniklé používáním služby.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do systému bez nutnosti předchozího oznámení autorům.
 • Provozovatel se zavazuje, že nezveřejní žádné osobní údaje autorů / přispěvatelů. Pro registraci vyžaduje pouze zadání platné e-mailové adresy.
 • Provozovatel tuto adresu nevyužije k rozesílání nevyžádané pošty ani nepředá třetí osobě. Provozovatel bude zasílat uživatelům informace pouze v případě oznámení informací spojených s provozem stránek Reporyje.com.
 • Autor /přispěvatel svou registrací stvrzuje, že nebude stránek Reporyje.com využívat k šíření rasové či národnostní nesnášenlivosti nebo k jiným účelům, které jsou v rozporu s dobrými mravy, platnými zákony a obecně uznávanými etickými a morálními principy společnosti. Provozovatel si vyhrazuje takové články odstranit.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo bez náhrady a bez varování odmítnout konkrétnímu přispěvateli poskytování služeb. Důvody odmítnutí provozovatel nesděluje. Odmítnutí nezakládá žádné právní nároky.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo bez náhrady a bez varování odstranit účty a články autorů / přispěvatelů, které nemají naprosto žádnou hodnotu a nevěnují se tematicky dění v městské části Praha – Řeporyje.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo tato pravidla kdykoliv změnit.
 • Uživatel svým souhlasem s těmito podmínkami prohlašuje, že bude službu využívat v souladu s dobrými mravy, tj. zejména
  • nebude úmyslně přetěžovat server
  • nebude službu využívat k šíření pornografie, nelegálního software nebo k nelegálnímu šíření autorských děl
  • nebude službu využívat jako redirektor na jiné stránky

 

Pokud s pravidly souhlasíte pokračujte zde >>

Napsat komentář