Archiv pro měsíc: Leden 2006

Když se Googlují Řeporyje

Pro nezasvěcené nejprve osvětlení termínu googlovat. Pochází z anglického „googling“ a znamená systematicky prohledávat Internet a vyhledávat v něm odkazy a zmínky na nějaké konkrétní heslo. Tím heslem může být třeba jméno vašeho souseda, rasa vašeho psa nebo značka vašeho auta. Stovky milionů lidí po celém světe při surfování po Internetu googlují stovky milionů hesel denně. Samotný termín googlování je odvozen od názvu Google, což je jeden ze tří největších Internetových vyhledávačů na světě. Celý příspěvek

Já a retardér na Ořešské

Naprosto ho nesnáším. Ne! Ten retardér mě se.., no vždyť víte co. Je umístěn při vjezdu od dálnice do naší obce a je vyšperkován omezením rychlosti na třicet kilometrů v hodině. Ech. Proč? Na přehledném rovném úseku, v místě, jehož osídlení má k nějaké velké zástavbě daleko. Na místě, kde můžu jet i velmi nepřiměřenou rychlostí a vím, že stihnu včas na cokoli zareagovat. Celý příspěvek

Ulice v “Řepákově”

Ulic máme v naší obci 61 a podle názvů bych je rozdělil do čtyř kategorií, které asi platí pro názvy ulic obecně. Ulice zveme podle jiných měst a obcí, podle slavných lidí (často rodáků z daného místa), podle jejich směru a také dle místních názvů. Věřím, že bude zajímavé udělat si nejen přehled jak je to u nás v Řeporyjích, ale mrknout se i na některé zdejší kuriozity a bez zajímavosti snad pro čtenáře nebudou ani údaje o dřívějších názvech. Uvedu však pouze ty zajímavé, protože přejmenování se v dobách minulých dočkala většina zdejších ulic a uliček . Změn názvů totiž bylo mnoho, především v roce 1974, kdy byla obec připojena k Praze. Celý příspěvek

Historie městské části Praha – Řeporyje

První doložené zmínky o vsi Řeporyje pocházejí z počátku 12. století. Již v raném středověku zde byl postaven románský kostel, ze kterého se dochovala jen západní apsida s o něco mladší věží. Pověst vypravuje, že v Řeporyjích kdysi také stával pod kostelem ženský klášter.

Od svých počátků až do poloviny 19. století měla obec převážně venkovský zemědělský charakter. Na jejím území dodnes nalezneme řadu původních zemědělských usedlostí, barokních statků, zbavených původní funkce. Více či méně architektonicky zachovaných, stále dobře však čitelných ve své půdorysné stopě. Celý příspěvek

Procházka z Řeporyjí do Jinonic a zpět

Prokopské údolí je velmi známé a Pražany často navštěvované. Přesto se v něm dá stále najít spoustu nových cestiček a výhledů. Nejraději vycházíme v městské části Řeporyje, kam se dostaneme vlakem ze Smíchovského nádraží nebo pohodlněji autobusem jezdícím ze stanice metra Luka (230, 249, 301, 352). Celý příspěvek

Naučná stezka Řeporyje – Hlubočepy (Údolím Dalejského potoka)

Naučná stezka se nachází na jihozápadním okraji Prahy. Spojuje městské části Řeporyje a Hlubočepy trasou procházející Dalejským a Prokopským údolím, významnou geologickou lokalitou. Je zaměřena převážně na četné geologické profily vzniklé rozsáhlou lomovou činností, zdejší paleontologické nálezy a samozřejmě faunu a floru celého území. Celý příspěvek

Fotoreportáž jako podnět k zamyšlení

Krátký pohled na současný stav centra obce – Příspěvek byl zpracován na základě shromážděných informací a průzkumů pořízených převážně na podzim v roce 2001, při zpracovávání urbanistické studie regenerace veřejného prostoru centra obce Řeporyje. Tento text byl napsán jako seminární práce ze sociální ekologie studenta FA ČVUT Praha Roberta Bretschneidera. Celý příspěvek

Co s tím naším silem Řeporyjským?

Tento článek je nereálným přáním a upozorněním na jeden velice zajímaví projekt v Oslu. Nevím jak vám, ale mě osobně je silo u nádraží v Řeporyjích trnem v oku. Nejsem si jistý zda je stále v provozu, ale dost o tom pochybuji. Peníze na demolice určitě nejsou a kdoví, kdo je vlastně jeho majitelem. Objevil jsem jeden velice zajímavý projekt jak s podobnou stavbou naložili v Oslu a rád bych se o něj podělil. Jednou se něčeho podobného “snad“ dočkáme i u nás. Celý příspěvek